Piactér
Galéria

Czékmány Vera keramikus iparművész honlapja

czekmany
Static

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Vásárló!

Köszönöm, hogy meglátogatta virtuális Galériámat és a Piacteret! A Piactéren történő vásárláshoz jelen Általános Szerződési Feltételek  (továbbiakban ÁSZF) elolvasása és elfogadása után lesz lehetősége.

Amennyiben Ön megrendelését elküldi, ez egyben azt is jelenti számomra, hogy ezeket a feltételeket elfogadta.
A honlap tulajdonosaként megadom Önnek személyi azonosítóimat, melyek az alábbiak:
Név: Czékmány Veronika Orsolya, Lakcím és műhely: 7682 Bükkösd, Gorica utca 28., adószám: 68102889-1-22, uniós adószám: HU68102889

A Piactéren látott termékeket műhelyemben személyesen is megtekintheti. A Piactéren szereplő fényképek az eladásra szánt termékről készültek, nem  illusztrációk, azonban a szállított termékek színe az itt szereplő képtől kismértékben (a fotózás sajátosságai, fényviszonyok, monitor beállításai miatt) eltérhetnek.

A Galériában látható termékek csak rendelésre, 4-5 hét várakozási idő után készülnek el!

 Használat:

Regisztráció a vásárláshoz nem szükséges! 

Rendelni e-mailben vagy telefonon tud.

Garancia:

A honlapon értékesített termékekre a kiszállítást követő 24 hónapon belül vállalok jótállási és szavatossági kötelezettséget.


Szállítási és fizetési feltételek:

A Piactéren a termékek mellett feltüntetett ár általános forgalmi adót nem tartalmaz. Ez azonban a csomagolási és a szállítási költségeket (továbbiakban szállítási költségek) nem tartalmazza, ezért ezek a díjak a termék vételárán felül fizetendőek.
A termék eljuttatása és az áru ellenértékének megfizetése  általában (kivéve a személyes, műhelyben történő átvételt) futárszolgálat útján történik. Ennek pontos összegéről és a szállítás tervezett időpontjáról a megrendelőt a vásárlás visszaigazolásakor és a szállítás előtti napon is telefonon értesítem. (Általában 2.500 forint.) 
Amennyiben a megrendelő a küldeményt a megjelölt napon nem veszi át vagy az bármely más, a megrendelőnek felróható okból visszakerül hozzám, akkor az ismételt kiszállítás költsége a megrendelőt terheli, beleértve a meghiúsult kézbesítés minden költségét is.
A Piactéren szereplő termékek árváltoztatásának jogát az eladó fenntartja, ugyanakkor a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát ez nem befolyásolja. A futár részére egy összegben kell a termék vételárát és a szállítás költségét megfizetni.
Kérem, hogy a vitás esetek elkerülése érdekében, lehetőleg az áru átvételekor, még a futár jelenlétében győződjön meg az áru sértetlenségéről! Amennyiben sérülést észlel, kérje jegyzőkönyv felvételét és azt haladéktalanul jelezze felém!

 Visszaszállítás, áruvisszavétel, elállás:

A vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Elállás esetén a Piactér a vásárló által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. visszaszállítás). A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Ugyanakkor a nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges káromat kénytelen vagyok a vásárlóra áthárítani.

A Fogyasztót az alábbi esetben nem illeti meg az elállási jog:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató.Jogvita:

Az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Czékmány Veronika Orsolya által készített és megvásárolt termékkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármiféle jogvita rendezésére a felek hatáskör függvényében a Pécsi Városi Bíróság, vagy a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése vagy javaslata merült fel, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben!